Pages

wtorek, 29 marca 2011

Wiosenny Tułacz Kartuzy 2011

Już w najbliższy weekend 2-3 kwietnia w Kartuzach odbędzie się Wiosenny Tułacz, impreza piesza i rowerowa zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację

Zdjęcia z imprezy oraz miłą niespodziankę znajdziecie po imprezie na furbo.pl.

Ciekawe informacje dotyczące imprezy wyczytac można z obszernego Regulaminu Rajdu, z którego pochodzą wybrane informacje podane poniżej:

"1. CEL IMPREZY

* praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
* upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
* propagowanie marszy i biegów na orientację jako dyscypliny sportu i doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku;
* ukazanie uczestnikom piękna i walorów krajoznawczych województwa pomorskiego;
* sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.2. TERMIN I BAZA
Najbliższa impreza z cyklu „Tułaczy" odbędzie się w dniach 02-03 kwietnia 2011 roku, bez względu na warunki atmosferyczne. Bazą imprezy będzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 1. Po ukończeniu trasy lub po wcześniejszym z niej zejściu możliwy będzie nocleg w bazie (warunki turystyczne - należy posiadać własny śpiwór i materac lub karimatę oraz obuwie na zmianę) i inne świadczenia.

W bazie oraz wokół niej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. Z uwagi na duży wysiłek w terenie nie zalecamy ich spożywania również na trasach Tułacza.3. ORGANIZATOR

Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej4. PATRONAT

* NetSatMedia - operator TVO Chełmsat

* Twoja Gazeta
* Stowarzyszenie Polskich Mediów

* Portal 4outdoor.pl


5. SPONSORZY

* Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Zadanie współfinansowane przez Powiat Kartuzy
* PABLine Rumia Sp. z o.o.6. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy - Wojciech Suchy
Budowa Trasy - Dominik Jeremiejczyk
Sędzia Główny - Piotr Malowany
Kierownik sekretariatu - Renata Opieka
Obsługa sekretariatu - Dorota Suchy, Dorota Kazimieruk, Aleksandra Miłosz
Obsługa informatyczna - Mateusz Marszal
Obsługa medyczna - PARA-MED
Obsługa fotograficzna - Furbo.pl, Andrzej Czerwicki
oraz członkowie i sympatycy Bractwa Przygody ALMANAK.7. RAMOWY PROGRAM IMPREZY
02.04.2011 SOBOTA
15:00-21:30 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy (trasy piesze i rowerowa)
17.30 uroczyste rozpoczęcie Rajdu Tułacz, odprawa dla uczestników tras pieszych
18.00 start interwałowy tras pieszych
20:30 odprawa dla uczestników trasy rowerowej
21.00 start interwałowy trasy rowerowej
03.04.2011 NIEDZIELA
10.30 uroczyste zakończenie Tułacza - rozdanie dyplomów, losowanie nagród
11.30 opuszczenie bazy przez uczestników8. KOMUNIKACJA

Miejsce startu, baza imprezy wraz z mapką dojazdową oraz rozklad jazdy autobusów dostępne są w zakładce DOJAZD.9. FORMA I TRASY
Sprawdź granice swoich możliwości - to hasło przewodnie naszych imprez. Nieistotne jest, kto jak daleko dojdzie, lecz jak dobrze będzie się bawił w duchu sportowej rywalizacji.Start możliwy na jednej z czterech tras:

* pieszej - 25 km tzw. "rodzinnej" - nowość!!!

* pieszej - 30 km;
* pieszej - 50 km;
* rowerowej - 50 km.Długość każdej trasy liczona jest wzdłuż najkrótszych elementów liniowych (istniejące drogi, ścieżki, granice kultur itp.) naniesionych na mapie łączących poszczególne punkty kontrolne (zwane dalej PK).Czas na pokonanie całej trasy to:

* na trasie pieszej 25 km - 8 godzin limitu podstawowego oraz 1 godzina tzw. limitu spóźnień;

* na trasie pieszej 30 km - 8 godzin limitu podstawowego oraz 1 godzina tzw. limitu spóźnień;
* na trasie pieszej 50 km - 12 godzin limitu podstawowego oraz 2 godziny tzw. limitu spóźnień;
* na trasie rowerowej odpowiednio 8 i 2 godziny.


[..] Dotarcie na metę w limicie spóźnień skutkuje karami punktowymi określonymi poniżej w punkcie "Punktacja".Na poszczególnych trasach dopuszcza się zespoły:

* od 1 do 5 uczestników na trasach pieszej 25 i 30 km;
* od 1 do 3 uczestników na trasie pieszej 50 km;
* od 2 do 3 uczestników na trasie rowerowej;

ze względów bezpieczeństwa na trasie rowerowej nie dopuszcza się do startu indywidualnego.10. KLASA BIZNES

W związku z planowanym wprowadzeniem klasyfikacji Pucharu Przedsiębiorców w Imprezach na Orientację (informacje o projekcie dla zainteresowanych)·na trasie pieszej 30 km klasyfikacja odbywać się będzie w dwóch klasach: OPEN (wszyscy zgłoszeni) oraz BIZNES (klasyfikacja przedsiębiorców i pracowników).Klasa Biznes przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla zespołów reprezentujących sferę przedsiębiorców (małe i duże firmy, holdingi, jednoosobowa działalność gospodarcza itp.). Warunkiem startu w Klasie Biznes jest:

* nazwa zespołu zawierająca nazwę reprezentowanego przedsiębiorcy;
* pisemne upoważnienie dla zawodników (przynajmniej jednego w drużynie) od Prezesa/Kierownika Oddziału (podpisane wyraźnym imieniem i nazwiskiem) do reprezentowania Przedsiębiorstwa w Rajdzie na Orientację Tułacz ;
* zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym klasyfikacji w Klasie Biznes.

Zawodnik reprezentujący danego przedsiębiorcę nie musi być jego pracownikiem. Drużyna zgłoszona w klasie Biznes będzie również uwzględniona na listach wyników klasy Open.


11. MINUTY STARTOWE
Start odbywa się z interwałem czasowym zależnym od ilości startujących. Minuty startowe zespołów przydzielane będą w drodze losowania i opublikowane na stronie www Tułacza w nocy z piątku na sobotę oraz wywieszone w miejscu startu.
[...]

16. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INNE
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać (pod rygorem zakazu wstępu do bazy) miękkie obuwie na zmianę celem wejścia do pomieszczeń bazy.


Obowiązkowe wyposażenie (dostosowane do danej trasy) to:

* odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka) i zapas baterii wystarczający na przewidywany czas pobytu na trasie po zmierzchu.
* trwały środek do pisania;
* apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (1 na zespół);
* element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona w widocznym miejscu (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego);
* rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (na trasie rowerowej);
* kask (na trasie rowerowej)

* rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (na trasie rowerowej);
* telefon komórkowy (z aktywną kartą SIM i naładowaną baterią).Zalecane wyposażenie:

* kompas;
* okulary do jazdy na rowerze (na trasie rowerowej);
* osłony lub pokrowce na mapy i karty startowe,
* śpiwór lub folia NRC,
* kubek do herbaty w bazie,
* materac lub karimata.Inne wymagania:

* W przypadku wycofania się z trasy należy obowiązkowo, zawiadomić o tym organizatorów telefoniczne, pod numerem telefonu alarmowego (podanym na starcie Rajdu) lub w bazie. Jeżeli uczestnik nie poinformuje o rezygnacji a zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, uczestnik ten zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z akcją;
* Organizator nie zapewnia transportu do bazy Rajdu w przypadku rezygnacji z kontynuowania Rajdu. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi, dlatego zalecamy, aby tak rozłożyć siły by możliwe było samodzielne dotarcie do bazy po wycofaniu się z trasy.17. KLASYFIKACJA

* wynikiem końcowym zespołu będzie ilość uzyskanych punktów karnych zgodnie z punktem "Punktacja" niniejszego regulaminu. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów karnych przez 2 lub więcej zespołów zajmują one miejsce równorzędne;
* uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne punkty zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
* organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu) w szczególności w przypadku stwierdzenia:
o przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku;
o złamania przepisów prawa i/lub regulaminu imprezy.
o
o18. PUNKTACJA

O ile niniejszy regulamin lub postanowienia organizatora nie stanowią inaczej punktacja oraz zasady potwierdzania punktów kontrolnych będą zgodne z "Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.pdf.


[...]

26. ZASADY KORZYSTANIA Z LASÓW
Przypominamy wszystkim uczestnikom, że zgodnie z art. 26 „ustawy o lasach” stałym zakazem wstępu do lasu objęte są lasy stanowiące:

* uprawy leśne do 4m wysokości;
* powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
* ostoje zwierząt;
* źródliska rzek i potoków;
* obszary zagrożone erozją;
* obszary, na których wykonywane są zabiegi gospodarcze.

Prosimy o nie poruszanie się w w/w obszarach, jeśli znajdziecie je w terenie.

[...]"

Powyższy cytat pochodzi ze strony organizatora: www.tulacz.almanak.pl.

Zdjęcia z imprezy wykona dla Was oczywiście Furbo.pl i na tej stronie znajdziecie je oraz miłą, mam nadzieję odmianę.